Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Свети Николе

Граѓанска иницијатива на жените на Свети Николе, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 30.09.2019 год., одржа едукативна работилница за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre