Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 • Our priorities

  Over the 2020-2024 we will work:

  To engage citizens in the processes on planning, implementation and evaluation of legal regulations, budgets and services in the field of social and economic rights.

  To ensure equal access to justice in the field of social and economic rights.

  To promote fiscal transparency of institutions in the field of social and economic rights.

  MORE...

 • Strategic priority 1: To engage citizens in the processes on planning, implementation and evaluation of legal regulations, budgets and services in the field of social and economic rights

  We will strengthen capacities of local and national level CSOs to implement the social accountability and legal empowerment methodologies, including Roma CSOs, CSOs working in the health area, CSOs working on gender equality and employment, and CSOs working with different marginalized groups. This will be conducted in order these CSOs to empower and mobilize the communities with which they work in order to strengthen the participation of CSOs and citizens in demanding accountability from the Governmental institutions.

  MORE...

 • Strategic priority 2: To ensure equal access to justice in the field of social and economic rights

  We will empower people and poor and vulnerable communities to take active role in solving their justice problems, and support the implementation of cost-effective alternatives that will help them to resolve their unmet justice needs. ESE will continue to strengthen the capacities of CSO’s providers of legal and paralegal services and promote the concept of community paralegals as informal mechanism of provision of legal aid to enable access to justice to poor, marginalized and vulnerable in our society.

  MORE...

 • Strategic priority 3: To promote fiscal transparency of institutions in the field of social and economic rights

  We will raise public awareness and status of information of citizens by providing information and educational content related to the fiscal transparency and the need for budgeting based on priorities, which will contribute toward strengthening the capacities of the citizens to understand and practice their rights for access to information, better understand how the public system works, better understand the information provided by the public institutions, as well as use the information to hold the government accountable.

  MORE...

Мрежата за заштита од дискриминација бара од Собранието на РСМ да започне транспаретна и отчетна постапка за избор на професионални, искусни и непартиски лица за членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) кои ги исполнуваат условите согласно член 17 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Огласот за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација беше објавен во „Службен весник бр. 279/2020“ на 24 ноември 2020 година и трае 30 дена од неговото објавување односно до 24 декември 2020 година.

Соочени со нетраспарентниот избор на партиски и непрофесионални кадри за членови во изминатите два мандати на Комисијата, Мрежата за заштита од дискриминација упатува јавен апел до Собранието на РСМ за отпочнување на: транспарентна постапка за избор на членови на КСЗД коишто ги исполнуваат условите и навремено и постојано информирање на граѓаните, на здруженијата на граѓани и на медиумите за текот на постапката. Собранието по завршувањето на огласот, а со цел запознавање на јавноста е потребно да направи низа чекори кои се предуслови за спроведување на отчетна и фер постапка за избор, водејќи сметка на квалитетот и на искуството на избраните кандидати.

Бараме од Собранието во најбрз можен рок по завршување на огласот да спроеведе јавна расправа на која ќе се претстават кандидатите за членови на КСЗД, додека здруженијата, медиумите и другите заинтересирани страни ќе имаат можност да им поставуваат прашања на кандидатите и да дискутираат по нивниот избор. Оттука, бараме Собранието да ги објавуви биографиите на пријавените кандидати на веб-страницата на Собранието на РСМ, во рок од минимум седум дена пред одржување на јавната расправа; емитување во живо на собранискиот ТВ-канал на јавната расправа, односно сослушувањето/интервјуирањето на кандидатите пријавени на огласот.

Дополнително, повикувајќи се на член 16 став 5 од ЗСЗД согласно кој членовите на Комисијата треба да го одразуваат составот на општеството во целина, Мрежата за заштита од дискриминација бара од Собранието при изборот да се применуваат принципите за соодветна застапеност на сите општествени групи, начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и родово-балансирано учество и избор на лица кои на ниту еден начин не се поврзани со политичките партии.

Истакнуваме дека независна Комисијата за спречување и заштита од дискриминација претставува предуслов за обезбедување на правна сигурност на граѓаните и меѓународен стандард во заштитата од дискриминација согласно меѓународните пропишаните критериуми за национални институции.

 

Лице за контакт:

Драгана Дрндаревска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07820075

 

 
   
 

 

 

     
   
 
 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre