Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Студија на случај - „Отворен трезор“, односно, увид во трошењата на државата

Иако „трезор“ можеби повеќе упатува на место каде што се чуваат вредни работи, накит и пари – сепак, трезор во оваа смисла значи сметката преку која се одвиваат плаќањата од Буџетот на државата. Повеќе од две години, односно, од ноември 2019 година, па наваму, секому во земјава му се достапни информациите за тоа кому, колку, кога и за што државата, односно, повеќе од 1.100 државни институции платиле пари.

Овие податоци се достапни на специјалната интернет-платформа „Отворени финансии“ (https://open.finance.gov.mk) преку која може да се пребараат и најдат милиони плаќања на државните институции кон фирми, други институции и физички лица извршени во текот на последните десет години. Податоците на страницата се освежуваат и се дополнуваат секои 15 дена, односно, двапати месечно. Идејата за увид на граѓаните во плаќањата, односно, трошењата на државните институции потекна од невладиниот сектор во земјава уште во 2013 година, но таа конечно се реализираше шест години подоцна. Беа потребни неколку клучни предуслови за државата конечно да ги отвори своите трошења пред граѓаните.

Повеќе...

Студија на случај - „Отворен трезор“, односно, увид во трошењата на државата

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre