Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЈА, ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА

 

Годишни финансиски ревизии

 

Ревизија за 2018 година

Ревизија за 2019 година

Ревизија за 2020 година

Ревизија за 2021 година