Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Организациска поставеност

 

 

Генерално собрание

 

Извршен одбор

 

Извршна директорка

 

Координатор за мониторинг
на човекови права и
обезбедување на правна
и психолошка помош

Координатор за
јавно здравје и
Женско здравје

Координатор за
мониторинг и
анализа на буџети

 

Административно
Финансиски
оддел

 

Асистент за мониторинг
на човекови права

 

Асистент за
мониторинг и
анализа на буџети

 

Асистент за
обезбедување на правна
и психолошка помош

 
 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар