Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Европска регионална конференција на граѓански организации и влади - Даблин, Ирска – 07-09 мај 2014

Здружението ЕСЕ како организација која континуирано работи на унапредување на пристапот до информации од јавен карактер, отворање на буџетските податоци со кои располагаат јавните институции, олеснување и зголемување на партиципативноста во постапките на креирање на јавни политики и промоција на правото на информираност и партиципација во Република Македонија, во периодот од 07 до 09 мај 2014 година ќе биде дел од Европската регионална конференција на граѓански организации и влади во Даблин, Ирска. Конференцијата е организирана од Министерството за трошоци на Ирска и претставува редовна годишна конференција на земјите членки на иницијативата за Отворено Владино Партнерство. ЕСЕ во периодот од јануари до април 2014 година зема активно учество во процесот на подготовка на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство на Р. Македонија кој треба да биде усвоен од Владата на РМ и спроведен во периодот од 2014 до 2016 година.

Види програма на конференцијата

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар