Јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ – ЕСЕ, НВО КХАМ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ и Здружението на просветни работници и заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ, поддржани од Фондацијата Oтворено општество – Македонија, организираат јавна дебата на тема „Имунизација и превентивни здравствени услуги за децата Роми во Р. Македонија“. Дебатата ќе се одржи на ден 24.04.2014 година во просториите на Мала станица во Скопје, со почеток во 11 часот.

На јавната дебата здруженијата ќе ги презентираат најновите наоди во однос на опфатот на децата Роми со процесот на вакцинација и превентивни здравствени услуги, како што се патронажни посети, здравствени едукации, систематски прегледи и останати активности. Воедно ќе биде дискутирано и за потребните мерки кои треба да се преземат со цел унапредување на опфатот на децата Роми со превентивните здравствени услуги.

По тој повод Здружение ЕСЕ ги поканува сите заинтересирани да земат учество во дебатата и да придонесат кон дискусијата чија главна цел е предлагање на мерки за унапредување на здравјето на децата Роми во Р. Македонија.

Сумарните наоди и главните препораки за унапредување на состојбите можете да ги најдете на следниот линк.

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија