Спроведување на истражување за проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Во периодот од 20 мај до 05 јуни 2022 година, Здружение ЕСЕ спроведе четири дискусии во фокус групи со цел проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Прашалникот според кој се спроведуваа фокус групите беше подготвен во соработка со експертите за ментално здравје на маргинализираните заедници од Универзитетот во Севилја, Шпанија. Во овој процес беа спроведени следните дискусии во фокус групи: фокус група со ромско население во Виница на 20-ти мај 2022 година; фокус група со ромско население од Шуто Оризари во Скопје на 23-ти мај 2022 година; фокус група со македонско рурално население кое живее во општината Кривогаштани на 30-ти мај 2022 година; и фокус група со ромско рурално население кое живее во село Црник во општина Пехчево на 05-ти јуни 2022 година.

Целта на фокус групите е да се истражат сите фактори кои можат да имаат влијание врз менталното здравје на населението, а се поврзани со социјалните, економските фактори, како и фактори од средината во која што живее населението. Здружение ЕСЕ продолжува со спроведување на истражувањето и во наредниот период.

Истражувањето се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/4245-sproveduvanje-na-istrazuvanje-za-procenka-na-faktorite-koi-vlijaat-vrz-mentalnoto-zdravje-na-romite-i-ruralnoto-naselenie.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIddf3e34042f