Ромските заедници имаат многу заеднички проблеми кои треба да се адресираат со цел тие да се подготват за справување и закрепнување по криза и кризни состојби

На ден 27, 28 и 29 јули во Прилеп, Карпош и Ѓорче Петров и Шуто Оризари се одржаа вторите средби на членовите на Советите на заедницата. На средбите се ревидираа активностите и резултатите од првата средба,  се дискутираше за социјалната кохезија и градењето на партнерствата и коалициите како услови за справување со кризи и кризни состојби, вклучувајќи и за можни сценарија и активности на коалициите за време на вакви состојби. Собраните информации и податоци ќе бидат искористени за подготовка на локални планови, кои подоцна ќе послужат како основа за идентификување на активности кои треба да се интегрираат во постоечките национални и локални политики релевантни за ова прашање. Следната средба на Советите ќе се одржи кон крајот на месец август кога се разгледуваат и дискутираат подготвените локални планови.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/4055-romskite-zaednici-imaat-mnogu-zaednicki-problemi-koi-treba-da-se-adresiraat-so-cel-tie-da-se-podgotvat-za-spravuvanje-i-zakrepnuvanje-po-kriza-i-krizni-sostojbi.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId6aab016eb0