Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Обука за спроведување на истражување во ромските заедници за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби

Во рамки на проектот за унапредување на отпорноста на Ромската заедница кон кризи и кризни состојби на ден 29 јуни одржавме инструктажа за членовите на партнерските организации кои ќе го спроведуваат истражувањето во заедницата. Истражувањето има за цел да собере информации кои се потребни и релевантни за подготовка на локални планови за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби. Тоа ќе се спроведува во текот на неколку недели во месец јули. Најмалку 1.400 Ромски домаќинства во неколку општини во кои живеат Ромите во нашата земја ќе бидат анкетирани со ова истражување. Истражувањето се спроведува со помош на ТИМ Институт.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар