Национална конференција “Кои мерки и активности треба да ги преземаат владините институции за надминување на пречките со кои се соочуваат граѓаните во пристапот до активните мерки, програми и услуги за вработување”

На  04 ноември 2019 год., во хотел Мериот, се одржа националната конференција “Кои мерки и активности треба да ги преземаат владините институции за надминување на пречките со кои се соочуваат граѓаните во пристапот до активните мерки, програми и услуги за вработување”, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ кој што е финансиран од Европската Унија. Дискутиравме за повеќе прашања и дојдовме до повеќе заклучоци, заедно со граѓаните и граѓанските организации сумиравме повеќе препораки како би се олеснила достапноста на мерките и услугите кои ги нуди Агенцијата за вработување, за сите невработени граѓани.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/3442-nacionalna-konferencija-%E2%80%9Ckoi-merki-i-aktivnosti-treba-da-gi-prezemaat-vladinite-institucii-za-nadminuvanje-na-preckite-so-koi-se-soocuvaat-gragjanite-vo-pristapot-do-aktivnite-merki,-programi-i-uslugi-za-vrabotuvanje%E2%80%9D.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId737c2634f3