Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Не Ви го честитаме 8 Март бидејќи…

Не Ви го честитаме 8 Март бидејќи живеете во земја каде:

 1. Во повеќе од 34 општини нема ниту еден гинеколог;

 2. Затоа што половина милион жени на возраст над 12 години имаат ограничен пристап до примарна гинеколошка здравствена заштита;

 3. Затоа што Министерството за здравство не ја покрива партиципацијата за сите породувања во јавните здравствени установи во земјата;

 4. Затоа што за пет години умреле 203 жени од кацрином на грло на матка, а Министерството за здравство и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари;

 5. Затоа што жените, сексуалните и родовите малцинства се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат;

 6. Затоа што правото на здравствена заштита на „помалиот“ етнички колектив во земјава разочарува;

 7. Затоа што во период од 5 години се убиени 70 жени во земјава, од кои што 51 се жртви на фемицид;

 8. Затоа што државата не превзема конкретни мерки за поддршка на жените жртви на семејно насилство откако ќе излезат од кругот на насилството;

 9. Затоа што институциите не се транспарентни;

 10. Затоа што е висока стапката на невработеност;

 11. Затоа што жените не се заштитетни од сексуално вознемирување при работа;

 12. Затоа што голем број судски постапки за семејно насилство немаат разрешница;

 13. Затоа што нè сите деца се вклучени во образовниот систем;

 14. Затоа што треба, а не сте рамноправни.

Затоа, време е сите да започнеме со секојдневната борба за правда!

Тимот на ЕСЕ

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар