Едукативна работилница за спроведување на мерките и програмите за вработување на АВРМ во општина Тетово

Граѓаните од општина Тетово ги разгледаа можностите кои ги нудат програмата за самовработување, програмата за субвенционирано вработување и услугите кои ги нуди АВРМ.  

Преку овие едукативни работилници граѓаните на општина Тетово се информираа за нивните права кои произлегуваат од Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување на АВРМ.

Обуките се реализираат во соработка со подрачната единица на Агенцијата за вработување на РМ во Тетово и истите се дел од проектот „Социјална отчетност“ поддржан од Европската Унија  и преку неговата имплементација Здружението ЕСЕ и „Акција Здруженска“ спроведуваат низа на активности во насока на оценување на начинот на имплементација на политиките и мерките за вработување во РМ.