Трет ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

На третиот ден од регионалната обука на учесниците им беа презентиран процесот на спојување на методите за работа на социјалната отчетност и правното зајакнување  со цел соодветно препознавање  и адресирање на проблемите на ромската заедница.

Дополнително се отвори дебата на кој начин да се решат проблемите на Ромската заедница и како да се имплементираат методологиите за социјална отчетност и правно застапување во иднина, со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Исто така беше дискутирано по однос на можностите за заедничко делување и вмрежување на граѓанските организации од регионот кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/3140-tret-den-obuka-za-socijalna-otcetnost-i-pravno-zastapuvanje.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIda868067720