Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Регионална Конференција „Заштита на жртви на трговија со луѓе – Пристап заснован на правата на жртвата во пракса“, 1-2 Јуни, Белград

Здружението ЕСЕ учествуваше во панел презентација во рамки на Регионалната Конференција „Заштита на жртви на трговија со луѓе – Пристап заснован на правата на жртвата во пракса“, која се одржа во периодот од 1-2 Јуни, 2016 година, во Белград, Република Србија. Регионалната конференција е организирана од страна на АСТРА – Акција против трговија со луѓе во партнерство со Меѓународниот форум за солидарност ЕММАУС од Босна и Херцеговија, Центар за женски права од Црна Гора, La Strada International и Ла Страда, Македонија.

Итстата беше организирана како втора фаза од „Balkans ACT Now!“, имплементиран во последните 4 години со поддршка на Европска Унија. Целта на конференцијата беше да ги презентира  постојните практики на полето на тргивија со луѓе во четири земји на Западен Балкан: Србија, Црна Гора, Босна и Македонија.

Повеќе

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар