Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Регионална работна средба за Отворено Владино Партнерство 2016 година, Букурешт, Романија

На 21 и 22 април, 2016 година ЕСЕ учествуваше на работна средба за Отворено Владино Партнерство во организација на Амбасадите на Соединетите Американски Држави во Романија, Македонија, Бугарија и Словачка. Работната средба се одржа во Букурешт, Романија. На средбата учествуваа 26 претставници на граѓански организации, амбасади на Соединетите Американски Држави и јавни институции кои го координираат процесот на Отворено Владино Партнерство во земјите учеснички.

На средбата беше дискутирано за добрите практики во спроведување на иницијативата за Отворено Владино Партнерство и предизвиците со кои се соочуваат учесниците во оваа иницијатива на национално ниво. Воедно, за време на средбата беа разгледани и можностите за надминување на индентификуваните предизвици и заедничка соработка помеѓу земјите.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар