Работилница за стратешко планирање и комбинирање на методологиите за социјална отчетност и правно описменување и оспособување (втор дел)

Работилницата за стратешко планирање и комбинирање на методологиите за социјална отчетност и правно описменување и оспособување се одржа во периодот од 23 до 25 март 2015 година, во просториите на Здружението ЕСЕ. Оваа работилница е втора по ред работилница за планирање на процесот на спојување на активностите кои ЕСЕ во соработка со партнерските организации ги спроведува на полето на мониторинг во заедницата, социјална ревизија, буџетски мониторинг и параправна помош. Целиот процес на планирање се спроведува со помош на меѓународен експерт во оваа област, Волтер Флорес извршен директор на CEGSS (Center for Study of Equity and Governance in Health System), Гватемала и долгогодишен соработник на ЕСЕ. На работилницата присуствуваа претставници на ЕСЕ, НВО КХАМ и ФООМ. За време на работилницата беа разгледани активностите кои ЕСЕ и партнерските организации  ги спроведуваат во оваа област на работа, а воедно беа разгледани  и можностите за нивно спојување.

View the embedded image gallery online at:
http://www.esem.org.mk/index.php/shto-rabotime-sega/1222-rabotilnica-za-stratesko-planiranje-i-kombiniranje-na-metodologiite-za-socijalna-otcetnost-i-pravno-opismenuvanje-i-osposobuvanje-vtor-del.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId9507084c06