Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

 

Трет ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

На третиот ден од регионалната обука на учесниците им беа презентиран процесот на спојување на методите за работа на социјалната отчетност и правното зајакнување  со цел соодветно препознавање  и адресирање на проблемите на ромската заедница.

Дополнително се отвори дебата на кој начин да се решат проблемите на Ромската заедница и како да се имплементираат методологиите за социјална отчетност и правно застапување во иднина, со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Исто така беше дискутирано по однос на можностите за заедничко делување и вмрежување на граѓанските организации од регионот кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите.

Повеќе...

Втор ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

Зошто е потребно граѓаните да се вклучени во планирањето, спроведувањето и евалуацијата на законската регулатива и буџетот? Како се трошат народните пари? И дали сите граѓани имаат еднаков  пристап до здравствените услуги?

На вториот  ден од регионалната обука се дискутираше за горенаведените прашања и се отвори темата како да се превземат акции и стратегии за да се минимизира дискриминацијата на Ромите во здравствениот сектор и за правно зајакнување на оваа ранлива група како на локално, така и на национално ниво.

На учесниците им беа дадени примери како граѓанските организации кои работат во ромските заедници, како и самите Ромски заедници можат да имаат бенефит од вклучување во буџетскиот процес и буџетското застапување. Дополнително се разговараше за проблемите со кои се соочуваат преставниците/организациите и на кој начин да се решат истите со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Повеќе...

Обука за социјална отчетност и правно зајакнување

Здружението ЕСЕ одржува обука за социјална  отчетност и правно зајакнување. Цел на обуката е унапредување на правата на здравје и пристап на здравствена заштита на Ромите во регионот.

На обуката присуствуваат претставници од пет земји: Македонија, Словачка, Унгарија, Бугарија и Романија, кои преку размена на искуства за социјална отчетност и правно зајакнување ќе придонесат за подобрување на правата на оваа маргинализирана група на национално ниво. 

Обуката ќе трае три дена и истата е поддржана од Фондациите отворено општество и Фондацијата отворено општество Македонија.

Повеќе...

ЕСЕ е дел од работилницата „Развивање на бизнис план за економски активности/социјално претприемништво“

Претставници на ЕСЕ се дел од работилницата за социјалното претприемништо и бизнис планирање.

На работилницата се дискутираше за моделите на социјалното претприемништво, бизнис идеи и можностите за економско јакнење и работно ангажирање на жените кои претрпеле семејно насилство, кориснички на услугите на Центарот за правна помош и психолошко советувалиште на ЕСЕ. 

Обуката ја одржа Бранко Докузовски од Здружението ХОРУС во просториите на ЕСЕ.

Работилницата се организира во насока на развивање на бизнис план за вработување на ранливите категории и унапредување на социјалното претприемништво за отварање на социјални претпријатија.

Повеќе...

ЕСЕ едуцира за подобрување на постапувањата на институциите во случаи на семејно насилство

Во тек е спроведувањето на обуката за ,,Јакнење на капацитетите на надлежните институции за обезбедување на ефективна заштита на жртвите на родово засновано насилство и семејно насилство, согласно Истанбулската Конвенција”, од страна на претставници на ЕСЕ.

Цел на обуката е едукација за правната заштита, превенција и справување со насилството врз жените, , со посебен фокус за подобрување на постапувањето на институциите во случаи на семејно насилство.

Истата е дел од проектот ,,Жените имаат права” на Хелсиншки Комитет за човекови права и е втора од вкупно три предвидени во рамките на проектот. Истата беше одржана во Велес, а следната ќе биде во Гостивар.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар