Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална конференција: Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување?

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените одржа национална конференција „Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување“.

На конференцијата се дискутираше за тоа дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување, како и за тоа кои мерки и активности ги или ќе ги преземат владините институции за надминување на пречките со кои се соочуваат граѓаните  во пристапот до активните мерки, програми и услуги за вработување. 

Преку анализата ги оцени ефектите кои ги имаат средствата потрошени за спроведување на активните мерки, програми и услуги за вработување од страна на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) и Агенцијата за вработување (АВРМ),  врз нивните крајните корисници, со посебен фокус на три програми и услуги, и тоа: Програма за самовработување, Програма за субвенционирано вработување и Услугите за врбаотување. Дополнително, целта на оваа анализа е да го оцени нивото на квалитет, запознаеноста, корисноста и пристапноста до програмите, мерките и услугите за вработување од страна на граѓаните, а во насока на обезбедување на факти кои ќе им послужат при креирирањето на политики за вработување.

Повеќе...

16 дена активизам - Жртвата има женско лице

Дека за насилството многу се зборува и малку се знае укажуваат секојдневните пресуди од опкружувањето кои се однесуваат на жртвата на семејно насилство, како: „подобро не ни заслужила кога трпи“, „кој и е крив кога не сака да си оди“, па и такви:„Јас не разбирам зошто страдаат“...

Дали воопшто некогаш сте пробале да ги разберете? Дали сте се прашале како им е секој ден да го поминуваат во страв молејќи се да ја преживеат ноќта? Дали некогаш ќе престанете да осудувате за туѓата болка?!  Зарем детството нè учи дека насилството е нормално?!

Знаете ли дека во период од 8 години убиени се 70 жени во земјава, 51 од нив се жртви на фемицит, а 80% од истите се убиени од својот парнер?!

Повеќе...

Едукативна работилница за спроведување на мерките и програмите за вработување на АВРМ во с. Шипковица, Тетово

Граѓаните од с. Шипковица ги разгледаа можностите кои ги нудат програмата за самовработување, програмата за субвенционирано вработување и услугите кои ги нуди АВРМ.  

Едукативна работилница за активни мерки и програми за вработување на АВРМ на 26.11.2018 ја оддржаа здружението Женски Форум и подрачната единица на АВРМ во Тетово.

Преку истата граѓаните на с. Шипковица се информираа за нивните права кои произлегуваат од Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување на АВРМ.

Едукативни работилници за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Свети Николе

Граѓанска иницијатива на жените на Свети Николе, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, одржа едукативни работилници (04 и 07.12.2018) и валидации (09 и 12.12.2018) со невработените жени од општината.

Работилниците се дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Преку истите граѓаните беа информирани за нивните права кои произлегуваат од оперативните планови од агенцијата за вработување и детално им беа образложени можностите за секоја од активните мерки, програми и услуги за вработување.

 

 

Дали и колку ги користат активните мерки и програми за вработување граѓаните на општина Струмица?

Организацијата на жени од Струмица, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, оддржа две едукативни обуки (03.12.2018 и 05.12.2018) и валидација (05.11.2018) со невработени жени од општина Струмица. Истите се дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

 На обуките граѓаните беа информирани за нивните права кои произлегуваат од оперативните планови од агенцијата за вработување и детално им беа образложени можностите за секоја од активните мерки, програми и услуги за вработување.

Едукативните обуки се дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар