Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 13 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска учествуваа на Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот.

Повеќе...

Одржана обука за параправници 9-11 јуни, Велес

Во рамки на активностите за “Стандардизирање и одржливост на обезбедувањето на различни видови на бесплатна правна помош”, ЕСЕ со поддршка на ФООМ како дел од активностите за Shared Framework on Legal Empowerment за 2017 година организираше обука за параправници. На обуката беа поканети сите параправниви кои во рамки на различни организации во обезбедуваат ваков вид на помош и поддршка на своите целни групи-ранливи категории на граѓани. Обуката се одржа во периодот 9-11 јуни во хотел Романтик, Велес и на неа присуствуваа 35 параправници од шест различни граѓански организации. Обуката имаше за цел да ги запознае параправниците со повеќе теми и прашања.  На обуката се зборуваше за основната поделба на власт и изворите на право; постапувањето на полицијата, јавното обвинителство и судот во кривичната постапка; граѓанските постапки во спорови кои се однесуваат на  семејното и наследното право; препознавање на семејното насилство, како еден од видовите на насилство и начини на заштита од овој вид на насилство. Обуката ја одржаа судијата кривичар во пензија Стојан Михов, адвокатката Наташа Бошкова и граѓанската активистка и волонтерката на Националната СОС линија за семејно насилство, Дивна Змејковска. Оваа обука претставува дел од низа обуки кои имаат за цел зајакнување на капацитетите и вештините на параправниците со цел обезбедување на сеопфатна, потполна и ефективна помош и поддршка на лицата кои им се обраќаат за помош.

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 05 и 06 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија пет организации од Куманово, Св. Николе и Битола. Со посeтите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени НВО Мајка од Куманово, Граѓанска Иницијатива на Жените од Свети Николе, НВО Сфера од Битола, НВО МКЦ од Битола и НВО Клеа од Битола.

Соопштенија од Здружението ЕСЕ по повод 8ми март-Меѓународниот ден на жената

Соопштенија од Здружението ЕСЕ по повод 8ми март, Меѓународниот ден на жената, во однос на детектираните состојби за Пристап до правда за жртви на семејно насилство и Пристап до здравствените услуги за женско и репродуктивно здравје.

Пристап до правда за жртви на семејно насилство

Пристап до здравствените услуги за женско и репродуктивно здравје

 

 

Информација за медиуми по повод Светскиот ден за борба против карциномот, 04 февруари 2017 година

„Владата ги намалува средствата за рано откривање на рак на грло на матка во период кога се бележи зголемена смртност од ова заболување

Една од целите на кампањата за Светскиот ден за борба против карциномот во 2017 година е обезбедување на универзален пристап до здравствените услуги, поврзани со карциномот а клучна улога во борбата против карциномот претставуваат здравствените услуги за рано откривање на карциномот. Имено според Светската декларација за карцином, секоја држава треба да обезбеди универзален пристап за населението до скрининг методите за рана детекција на карциномите, вклучувајќи го и карциномот на ракот на грлото на матката. Со воведување на овие методи значително се намалува стапката на смртност од карциномите.

Смртноста од ракот на грлото на матката во Р. Македонија бележи пораст во периодот од 2011 до 2014 година. Имено во 2011 година стапката на смртноста изнесува 1,5 на 100.000 жени, додека во 2014 изнесува 4,1 на 100.000 жени, и покрај тоа што овој вид на карцином може навремено да се открие и излекува.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар