Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Прва работна средба за подготовка на формулари за набљудување на судски случаи (09.12.2014 година)

Во месец октомври 2014 година Здружението ЕСЕ започна со реализација на проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Станува збор за тригодишен проект кој ЕСЕ го спроведува во партнерство со организациите ЛА СТРАДА и Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, чија основна цел е подигнување на степенот на правна заштита на жените жртви на насилство (семејно насилство, трговија со жени, сексуално насилство, сексуални работнички) и дискриминација. Во рамки на проектот предвидено е спроведување на набљудување на судски случаи поврзани со насилство и дискриминација врз жените,  со цел подготовка на анализа со препораки за унапредување на степенот на судска заштита.

На ден 09ти декември 2014 година Здружение ЕСЕ ја организира првата работна средба за подготовка на формулари (прашалници) за набљудување на судски случаи поврзани со родово засновано насилство и дискриминација. На работната средба присуствуваат претставници од ранливите групи (жени жртви на дискриминација и насилство), граѓански и кривични судии, обвинители, адвокати, претставници од релевантни меѓународни организации, како и претставници на партнерските организации вклучени во проектот.  Формуларите ќе претставуваат основа за собирање на податоците за постапувањето на судиите во случаите на насилство и дискриминација врз жените.

 

Експертски состанок на тема Социјална отчетност и правно зајакнување: Обединување на пристапите во борба за здравствените права

Во периодот од 2-3 декември, 2014 година во организација на Фондациите отворено општество, Њујорк во Њујорк беше организиран експертски состанок на кој присуствуваа повеќе граѓански организации од целиот свет кои работат на полето на социјална отчетност и правно зајакнување, како и обединување на двата пристапи во насока на унапредување на здравствените права. Состанокот имаше за цел разгледување на состојбите во однос на примената на двата пристапи; можностите за документирањето и учење; како и можностите за соработка меѓу граѓанските организации кои ги применуваат овие пристапи.  На оваа средба присуствуваа Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ и Борјан Павловски, координатор на програмата за  јавно здравство и женско здравје.

 

Седма Европска конференција за јавно здравје - „Премостување на разликите: Намалување на нееднаквостите во здравјето и здравствената заштита“

Седмата Европска конференција за јавно здравје се одржа во периодот од 19 – 22 ноември 2014 година во Глазгов, Обединетото Кралство. Темата на Конференцијата беше „Премостување на разликите: Намалување на нееднаквостите во здравјето и здравствената заштита“. На Конференцијата учествуваше координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените од Здружение ЕСЕ. При тоа претставникот од ЕСЕ имаше презентација на работилницата организирана од страна на ASPHER, со наслов „Човековите права во здравствената заштита“, при што беа презентирани активностите на ЕСЕ во рамките на работата на полето на унапредување на човековите права во здравствената заштита со посебен осврт на обуките кои ЕСЕ ги има спроведено за професионалците. Исто така претставникот на ЕСЕ имаше и постер презентација во рамки на постер сесијата на секцијата за здравје на мигрантите и етничките малцинства. Постер презентацијата се состоеше од дел од наодите од истражувањето „Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност – Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија“.

Тимот на ЕСЕ во студиска посета на CEGSS, Гватемала

Во периодот од 10-15 ноември, 2014 година тимот на ЕСЕ беше во студиска посета на граѓанската организација CEGSS, Гватемала. Посетата имаше за цел размена на искуства од областа на применување на пристапите на социјална отчетност и правно зајакнување. Поточно, активностите кои CEGSS ги има преземено на полето на спојување на овие два концепти со цел унапредување на здравствениот статус и права на маргинализираните групи во Гватемала. За време на студиската посета тимот на ЕСЕ присуствуваше на  активностите за застапување организирани од страна на граѓаните од San Bartolo и Quiche во Гватемала, како и оствари посета на две заедници во кои се организираа настани по повод “Денот на правото на здравје”. Како резулатат на посетата договорена е понатамошната соработка на ЕСЕ и тимот на CEGSS на полето на спојување на концептите/пристапите на социјална отчетност и правно зајакнување за Ромите во нашата земја. Оваа студиска посета е дел од активностите на полето на обединување на двата пристапи на ЕСЕ поддржани од Фондациите отворено општетсво, Њујорк и Фондацијата отворено општество Македонија.

Семинар за „Менување на наративите кон Ромите во контекст на здравствената заштита“

Семинарот за „Менување на наративите кон Ромите во контекст на здравствената заштита“ беше организиран од страна на Фондациите Отворено општество - Њујорк и Американско-Австриската Фондација во периодот од 26 – 31 октомври 2014 година во Салцбург, Австрија. Семинарот беше наменет за граѓанските организации и здравствени работници од Македонија, Србија, Бугарија, Романија и Унгарија. На семинарот учествуваше координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените од Здружение ЕСЕ. Воедно на семинарот од страна на претставникот од ЕСЕ беа презентирани наодите од истражувањето „Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност – Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија“. На семинарот учесниците имаа можност да се запознаат со различни техники и методи кои можат да се применат со цел да се надминат негативните наративи кон Ромите во здравствената заштита.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар