Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Фокус група со невработени жени од општина Битола во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

На 19 септември 2018 година партнерската организација МКЦ од Битола, во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, одржа фокус група со невработени жени од општина Битола. Фокус групата е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

За содржината на оваа објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.

Повеќе...

Фокус група со невработени жени од општина Тетово и с. Шипковица во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

На 18 септември 2018 година партнерската организација Женски Форум - Тетово, во рамки на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, одржа фокус група со невработени жени од општина Тетово и с. Шипковица. Фокус групата е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

За содржината на оваа објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.

Повеќе...

Почеток на граѓанската кампања „Зачекори напред! Изборот е твој“

Скопје, 10.09.2018 година

Почеток на граѓанската кампања

„Зачекори напред! Изборот е твој“

Граѓанската иницијатива „Зачекори напред“, започнува информативна кампања преку која, во наредните три недели, на граѓаните ќе им овозможи подобар пристап до релевантни информации поврзани со придобивките и предизвиците од зачленувањето во Европската Унија и НАТО.

Под слоганот „Зачекори напред! Изборот е твој“, граѓанските организации носители на иницијативата, преку серија јавни и медиумски активности, ќе се обидат на граѓаните, да им ја доближат Европската Унија и нејзините политики, како и да одговорат на бројните прашања поврзани со тоа што треба да направи Македонија на патот кон ЕУ и НАТО и што ќе добие со евроатланската интеграција.

Кампањата ќе се одвива на национално ниво и ќе содржи различни аудио-визуелни материјали (ТВ спотови, анимации, фото факти и др.) кои ќе се објавуваат на телевизиите, радио станиците, социјалните мрежи, а ќе бидат поставени и билборди. Истовремено ќе се организираат низа медиумски и јавни дебати, директни средби со граѓаните, промоции на книги и др.

Повеќе...

The first national training held for organisations in Bosnia Herzegovina

Sarajevo, 08.09.2018

Just after the Training for national consultancy teams, Grand hotel in Sarajevo hosted the Training for civil society organisations in Bosnia Herzegovina. This was the first of three national trainings for civil society organisations as part of the Budget Advocacy and Monitoring in countries of South East Europe project.

The training included general information and practical steps in the advocacy process: identifying the issue and causes of the problem, research and budget analysis, stakeholders and advocacy targets, influencing budgets at national and municipal levels, mapping budget information and documents, planning, taking actions, monitoring, anti-corruption, reviewing, evaluation and learning.

Participants will come from organisations working in both entities of the country – The Federation of Bosnia Herzegovina and Republic of Srpska: Margina from Tuzla and Zenica, Viktorija from Banja LukaProiPartnership for Health and Asocijacija XY from Sarajevo.

The training will be delivered by Darko Antikj from ESE and Vlatko Dekov from HOPS who have developed the model and successfully implemented it in Macedonia.

Повеќе...

Training for national consultancy teams

Sarajevo, 05.09.2018

The training for national consultancy teams was organised from 3 to 5 September 2018 in Sarajevo, Bosnia Herzegovina. It was the first in a serial of training opportunities offered by the Budget Advocacy and Monitoring in countries of South East Europe project.

The aim of the training is to gain mutual understanding of the project, the budget advocacy and monitoring model and role of the consultancy teams in implementing the national plans of actions. 15 participants came from the three involved countries.

The training will be delivered by Darko Antikj from ESE and Vlatko Dekov from HOPS who have developed the model and successfully implemented it in Macedonia.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар