Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

УПР работна средба

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ, на ден 06 март (четврток), одржа заедничка средба со здруженија на граѓани, со цел разгледување на Нацрт извештајот на работната група на Универзалниот периодичен преглед и препораките кои нашата држава треба да ги прифати до месец јуни. Средбата е дел од иницијативата „Човекови права во здравствена заштита“ и финансиски е поддржана од Фондациите отворено општество од Њујорк и Фондацијата отворено општество – Македонија. Целта на оваа заедничка средба е постигнување на заеднички договор во насока на промовирање  и застапување за усвојување на дадените препораки на нашата држава во однос на заштита на правото на здравје.

Заедничката средба претставува продолжение на нашите досегашни заложби и работа во насока на унапредување на здравствениот статус на повеќе маргинализирани групи на население. Дел од овој процес претставуваше подготовката на Заедничкиот извештај за спроведување на правото на здравје кај повеќе ранливи групи на пациенти во рамки на механизмот (УПР – Универзален периодичен преглед), а кој беше доставен до Советот за човекови права при ОН.

На средбата присуствуваа следните здруженија на граѓани: Фондација Отворено Општество Македонија, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА, Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување, КХАМ Делчево, Отворена Порта – Ла Страда, Ромска организација за мултикултурна афирмација – РОМА СОС, Национален Ромски Центар и ЛГБТИ Центарот.

 Извор: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ – 07.03.2014

 

Обезбедување на навремена и квалитетна услуга од страна на Службите за итна медицинска помош, како за Ромите, така и за сите граѓани на РМ

Неповолните социо-економски и животни услови, пропратени со бариерите во пристапот до здравствените услуги придонесуваат за понеповолен здравствен статус и пократок животен век на Ромите од  мнозинското население.  Според податоците од спроведеното истражување[1], 45% од мажите Роми и 64% од жените Ромки страдаат од хронични заболувања.

„Невзат,  е еден од 25000 Роми  кои страдаат од повеќе хронични заболувања (туберкулоза, бронхитис  и астма). Тој често има потреба од услугите на службата за Итна медицинска помош кои за него значат заштита на неговото здравје и живот. Но, службата за Итна медицинска помош  не одговара на секој негов повик„. 

Подготвеното видео ги илустрира бариерите со кои се соочуваат Ромите во пристапот до здравствена заштита, конкретно одбивањето на обезбедување на услугите од страна на службата за Итна медицинска помош. Главната цел која сакаме да ја постигнеме со петицијата е да се обезбеди навремена и квалитетна услуга од страна на Службите за итна медицинска помош, како за Ромите, така и за сите граѓани на РМ, на кои тоа им е потребно. Поради тоа, преку оваа петиција од страна на Министерството за здравство ќе го побараме следното:

- Подготовка и усвојување на унифициран тријажен протокол преку кој службите за Итна медицинска помош ќе утврдат дали треба да одговорат на барањата од граѓаните. Следењето на овој протокол ќе ја исклучи слободната процена на здравствените работници дали треба да одговорат на повиците.

- Аудио снимање на сите повици до службите за Итна медицинска помош и нивно долготрајно чување, на целата територија на РМ. Граѓаните на кои им било оневозможено правото на итна медицинска помош, оваа мерка ќе можат да ја искористат во понатамошните постапки за остварувањето на своите права.

Да се предвидат демографски стандарди за службите на Итна медицинска помош во мрежата на здравствени установи и да се изврши соодветно опремување на службите за Итна медицинска помош со кадар и опрема. Со ова ќе се овозможи навремена и квалитетна услуга на оваа служба на целата територија на РМ.[1] Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во Р. Македонија, Здружение ЕСЕ, 2008 година

 

Новогодишна забава за децата на жените кориснички на бесплатните услуги на Центарот за правна помош и Психолошкото советувалиште на ЕСЕ

Новогодишните празници се период кога сите ние даруваме и се трудиме да го направиме нашето опкружување посреќно.

И оваа година како и 18 години наназад Здружението ЕСЕ традиционално организира Новогодишна Забава за дечињата на своите клиенти.

На 28 декември 2013 година (сабота), во едукативниот центар на Зоолошката градина на градот Скопје, со почеток во 11 часот организиравме Новогодишен забава за 40 дечиња и нивните родители. Новогодишната забава се спроведе во два дела и тоа: 30 минути едукација на децата за животните и животинскиот свет и 30 минути забава со Дедо Мраз и делење на новогодишни пакетчиња.

Оваа новогодишна забава воедно имаше за цел да ја одбележи и да ја потврди нашата посветеност и работа на полето на унапредување на положбата на жената во нашето општество, постигнување на социјална правда и еднаквост.

Новогодишната забава е дел од Програмата за работа на ЕСЕ за 2013 година.

Реализацијата на овој настан беше поддржана со донации од: Зоолошката градина на град Скопје; Офис Плус Скопје; Ротари Клуб Скопје; Макпрогрес Виница и Рамстор Скопје.

 

 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар