Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Конференција на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

На 23 февруари (среда) 2022 година, со почеток во 10.30 часот во х. Александар Палас – Скопје, ќе се одржи Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Конференцијата е во рамки на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт2021-2023“,кој партнерски го спроведуваат Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ),.

На Конференцијата присутните ќе се осврнат на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес; ќе дадат преглед на процесот во кој беа утврдени приоритетните области при ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023); ќе ги споделат плановите за спроведување и следење на заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и секако ќе се осврнат на одбележување на десетгодишнината на процесот на Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Програма за работа на конференцијата на македонски

Програма за работа на конференцијата на англиски

Програма за работа на конференцијата на албански

 

Спроведена обука за Социјална отчетност во рамки на мрежата COPASAH – Европа

На 14.02.2022 година, Здружение ЕСЕ спроведе онлајн обука по однос на примена на методологиите на Социјална отчетност, наменета за граѓанските организации од регионот кои се членки на мрежата COPASAH – Европа. На обуката беа разработени темите по однос на социјалната отчетност, примена на методологијата за мониторинг во заедницата, примена на социјалната ревизија, како и примена на методологиите на мониторинг и анализа на буџети. Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации да се запознаат со овие пристапи и методологии, како и со предноста за примената на методологиите во работата со маргинализираните заедници. На обуката учествуваа 14 учесници од 11 граѓански организации од Северна Македонија, Романија, Србија и Црна Гора.

Повеќе...

04ти Февруари – Светски ден за борба против ракот

Денес на Светскиот ден за борба против ракот, Здружение ЕСЕ бара да се зголеми опфатот на жените со Програмите за скрининг (рано откривање) на ракот на грлото на матката и ракот на дојката, на Министерството за здравство.

Напоменуваме дека во 2020 година само 5,6% од жените од целната возрасна група биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Додека во истата година со скрининг на рак на дојка се опфатени поразителни 0,3% од жените на возраст од 50 до 69 години.

Состојбите се уште понеповолни помеѓу жените Ромки, односно во периодот од 2012 до 2019 година, само 16% од жените Ромки на возраст од 24 до 60 години биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Во истиот период (2012 – 2019) со скринингот биле опфатени 28% од жените на национално ниво.  ,

Светскиот ден за борба против ракот се одбележува секоја година на 04-ти февруари, како иницијатива на Меѓународната унија за контрола на ракот . Мотото на Светскиот ден за 2022 година е „Да го затвориме јазот во пристапот до здравствената заштита.

Повеќе...

Повик за ангажман на надворешен експерт за воспоставување на мрежа на практичари кои ќе работат на унапредување на фискалната транспарентност во секторите кои работат на унапредување на економските и социјалните права на граѓаните

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТ

Надворешен експерт за воспоставување на мрежа на практичари кои ќе работат на унапредување на фискалната транспарентност во секторите кои работат на унапредување на економските и социјалните права на граѓаните

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

И покрај напорите за регулирање на корупцијата, граѓанското учество и транспарентноста, јавните институции од Југоисточна Европа се повеќе се затвораат за јавноста и се повеќе ги ограничуваат можностите јавноста да обезбеди свој придонес кон процесите на донесување на одлуки.  А пак , удел кон ваквата состојба има и недостатокот: на капацитети кај граѓаните и граѓанските организации за искористување на веќе достапните алатки за информирање и транспарентност;  соработка и заеднички акции меѓу ГО кои работат во областа на фискална транспарентност; на капацитети кај јавните институции за практикување и спроведување на донесените политики/стандарди/планови; на активен институционален надзор на постапките за јавни набавки од областа на социјалните и економските права; на јавно достапни информации за програмското и фискалното работење на институциите на локално ниво и институциите кои обезбедуваат економски и социјални права; и на воспоставени модели на соработка и вклучување на граѓаните.

Со поддршка обезбедена од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија број EuropeAid/171328/DD/FPA/MK, ЕСЕ објавува повик за ангажирање на експерт во времетраење од пет месеци за спроведување на следните активности:

Повеќе...

Соопштение за јавност - Која е цената поради тоа што немаме организиран скрининг на рак на грлото на матката?

Месец јануари е месец за подигање на свесноста за ракот на грлото на матката.  Ракот на грлото на матката претставува четврт најчест карцином помеѓу жените. Меѓународната агенција за истражување за рак се фокусира на три приоритети кои имаат влијание врз намалувањето на оптоварувањето од ракот на грлото на матката на глобално ниво, тоа се: (1) вакцинација против ХПВ, (2) навремено лекување на предраковите промени на грлото на матката (3) унапредување на опфатот на жените со скрининг на рак на грлото на матката.

Поради тоа што во Македонија нема соодветно организиран скрининг за рак на грлото на матката само во 2017 година се изгубени 574 години на живот помеѓу жените, поради предвремена смртност од ова заболување.

Поради ненавременото дијагностицирање на ова заболување, Фондот за здравствено осигурување годишно троши најмалку 29 милиони денари за лекување на жените каде што карциномот е откриен во напредна фаза. Жените кај кои ова заболување е откриено во напредна фаза годишно трошат најмалку 11 милиони денари, за трошоци кои се поврзани со заболувањето.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар