Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за изнајмување на сала за организирање на Погон - Социјален камп

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА САЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОГОН - СОЦИЈАЛЕН КАМП

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ е граѓанска организација, основана во 1994 година. Работиме на локално, национално и во регионот на Централна и Југоисточна Европа во соработка со партнерски граѓански организации работиме на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги; обезбедување на еднаков пристап до правда и унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права. Овие три стратегиски приоритети ги одразуваат нашите верувања дека социјалните и економските права треба да бидат највисок приоритет на државата и дека нивното спроведување треба да се темели на интересите и потребите на граѓаните, според принципот за распределба на максимални расположливи ресурси, прогресивно остварување на правата и недискриминација.

Како дел од Здружението ЕСЕ, функционира социјалното претпријатие ПОГОН (www.pogon.mk), за чиј развој се објавува овој повик. ПОГОН е социјално претпријатие основано во август 2020 година од Здружението ЕСЕ.

Повеќе...

Повик за прибирање на понуди за пијалоци и кафе за време на Погон – Социјален камп

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПИЈАЛОЦИ И КАФЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПОГОН – СОЦИЈАЛЕН КАМП

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ е граѓанска организација, основана во 1994 година. Работиме на локално, национално и во регионот на Централна и Југоисточна Европа во соработка со партнерски граѓански организации работиме на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги; обезбедување на еднаков пристап до правда и унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права. Овие три стратегиски приоритети ги одразуваат нашите верувања дека социјалните и економските права треба да бидат највисок приоритет на државата и дека нивното спроведување треба да се темели на интересите и потребите на граѓаните, според принципот за распределба на максимални расположливи ресурси, прогресивно остварување на правата и недискриминација.

Како дел од Здружението ЕСЕ, функционира социјалното претпријатие ПОГОН (www.pogon.mk), за чиј развој се објавува овој повик. ПОГОН е социјално претпријатие основано во август 2020 година од Здружението ЕСЕ.

Повеќе...

Обука за претставниците на полиција за подобрување на нивните знаења и вештини за постапување во случаи на семејно насилство

Во периодот 21-23ти декември 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со Министерството за внатрешни работи (МВР) организираше обука за претставниците на полиција за подобрување на нивните знаења и вештини за постапување во случаи на семејно насилство. Обуката се организираше во рамките на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените што претрпеле семејно насилство“ кој Здружение ЕСЕ го спроведува со финансиска поддршка на фондацијата Квина Тил Квина од Шведска. По воспоставената соработка МВР номинираше 24 претставници кои зедоа учество на обуката, односно по еден полициски инспектор и двајца униформирани полициски службеници од Секторите за внатрешни работи од Скопје, Велес, Куманово, Штип, Струмица, Тетово, Битола и Охрид. Обуката беше испорачана од страна на практичари кои имаат богато искуство во постапување и градењето на системот за заштита од семејно насилство: Катина Павловска, психолог во Советувалиште за жртви на семејно насилство во ЕСЕ, Цена Чаловска, поранешен полициски советник во МВР и Стојан Михов, поранешен кривичен судија од Основен суд Штип.

Во однос на содржината, со обуката беа опфатени следните компоненти: Природа и карактеристики на семејното насилство; Постапување на полиција согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство и подзаконските акти (правилници) на МВР за проценка на ризик и спроведување на итната и привремените мерки за заштита (ПМЗ); Постапување на полиција во кривичната постапка за сторени кривични дела како резултат на семејно насилство. Секоја од наведените компоненти вклучуваше теоретски предавања и практична работа за применување на стекнатите знаења. 

Повеќе...

Работилница за рачни изработки по повод новогодишните празници

Уште една успешна работилница се одржа викендов во просториите на "Јавна соба", со цел подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство.

Жените, со помош на своите деца изработија преубави и уникатни рачни изработки по повод новогодишните празници.

Секој од уникатните производи ќе биде изложен и достапен за продажба на нашата онлајн платформа ПОГОН.МК.

Повеќе...

Работилница за подготовка на Локална стратегија за застапување за општините Делчево, Пехчево и Виница за унапредување на здравјето на Ромите

На ден 21.12. 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација КХАМ од Делчево, спроведе работилница за подготовка на локална стратегија за застапување. Во првиот дел на работилницата беа зајакнати капацитетите на персоналот на ромската организација за подготовка на стратегија за застапување базирана на човекови права. Во вториот работен дел, претставниците од КХАМ кои работат во ромските заедници во Делчево, Виница и Пехчево, во процес фацилитиран од страна на претставник од ЕСЕ подготвија Локална стратегија за застапување со цел унапредување на здравјето на Ромите од општините Делчево, Виница и Пехчево. Стратегијата има три главни приоритети: Унапредување на пристапот на Ромите до примарната здравствена заштита; Унапредување на здравствената заштита на мајките и децата од ромските заедници; и Унапредување на здравствената заштита за репродуктивното здравје на жените Ромки. Воедно беше подготвен и акциски план за спроведување на стратегијата со времетраење од декември 2022 до јули 2023 година.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар