Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Фокус групи во Струмица

Организација на жени Струмица, на 12.07.2019 година, одржа две фокус групи со невработени жени и жени вработени како резултат на активните мерки и услуги за вработување, жителки на две населени места од Струмица, Дабиле и Добрејци. На Фокус групите беше дискутирано нивото на информираност на жените со активните мерки и услуги за вработување, пристапот до истите, нивната корисност, степенот на задоволство, нивниот квалитет итн. на двата настани присуствуваа вкупно 20 лица.

Повеќе...

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 и на 18.09.2019 год., одржа едукативни работилници за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување. На работилниците присуствуваа по 11 учесници, невработени лица од Битола.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Повеќе...

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 11 учесници, невработени лица од Битола.

Повеќе...

Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Шипковица

Здружението Женски Форум од Тетово, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 04.10.2019 год., одржа едукативна работилница за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување. На работилницата присуствуваа 14 учеснички.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Повеќе...

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Тетово

Здружението Женски Форум од Тетово, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 25.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 13 учесници, невработени жени од Тетово и село Шипковица.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар