Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

ДА за финансиски средства за унапредување на здравјето на жените, НЕ за кампањи кои ги дискриминираат жените

Здружението ЕСЕ, во соработка со граѓанската организација ХЕРА, денес одржа прес-конференција за медиуми и јавна расправа, на кои ги презентираше клучните наоди од спроведениот мониторинг на трошењето на буџетските средства за спроведување на медиумската кампања “Избери живот, имаш право на избор” и наодите од спроведеното истражување помеѓу населението и гинеколозите за перцепцијата и ставовите по однос на абортусот.

Владата на РМ, наместо да троши 10% од буџетот за превентивна здравствена заштита за спроведување на една медиумска кампања и притоа да ги дискриминира жените и ги повредува нивните репродуктивни права, а и ги стигматизира жените кои веќе имаат направено или планираат да направат абортус, ДА ги искористи средствата за унапредување на здравјето на жените и да обезбеди квалитетни и соодветни превентивни услуги преку Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца и Програмата за рана детекција на малигни заболувања.

Прочитај повеќе за резултатите...

Погледни видео од прес-конференцијата...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар