Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

170 Actions to Combat Climate Change with the SDGs - Gender

 

Direct Link to Full 22-Page Document:

https://www.ungeneva.org/site/170actions/climate/documents/PCP170_actions5.pdf

https://www.ungeneva.org/site/170actions/climate/

 

Извор: WUNRN – 10.06.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар