Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Ревидирани макроекономски проекции за 2020 година - Влијанието на COVID-19 врз економијата

Ревидирани макроекономски проекции за 2020 година - Влијанието на COVID-19 врз економијата

https://finance.gov.mk/files/Ревидирани%20макроекономски%20проекции%20за%202020%20година.pdf

Министерство за финансии

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар