Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Квартален економски извештај со ревидирани макроекономски проекции за 2020 година

Квартален економски извештај со ревидирани макроекономски проекции за 2020 година

https://finance.gov.mk/files/u1269/Kvartalen%20ekonomski%20izvestaj_K4%202019.pdf

Министерство за финансии

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар