Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Годишен Извештај за 2018 година – Фонд за Здравствено Осигурување на Република Северна Македонија

Годишен Извештај за 2018 година – Фонд за Здравствено Осигурување на Република Северна Македонија

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Godisen%202018%20KONECNO.pdf

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар