Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

UNCSW64 Global Union Statement

Direct link to Full Statement:

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/ENG_Final_UNCSW64Global_Union_Statement_.pdf

Извор: WUNRN - 02.11.2019

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар