Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Women Peace and Security Index 2019/20

Direct Link to Full 92-Page 2019 Publication:

https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/11/WPS-Index-2019-20-Report.pdf

Извор: WUNRN - 27.10.2019

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар