Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Gender aware trade policy: A springboard for women’s economic empowerment

Direct Link to Full 8- Page WTO Publication:

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/genderbrochuregr17_e.pdf

Извор: WUNRN - 18.10.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар