Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Gender and taxes

Direct Link to Full 16-Page Oxfam 2019 Publication:

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620868/gd-gender-fair-tax-monitor-130919-en.pdf?sequence=1

Извор: WUNRN - 07.10.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар