Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Graduate Women International - International Day of The Girl Child Advocacy Toolkit 2019

Direct Link to Full 19-Page 2019 Toolkit:

https://graduatewomen.org/wp-content/uploads/2019/10/International-Day-of-the-Girl-Toolkit-FINAL.pdf

Извор: WUNRN - 04.10.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар