Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Justice for Women

Direct Link to 24-Page 2019 Report Executive Summary:

https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/Justice-for-Women_Executive-Summary-web.pdf

4-Page INFOGRAPHIC: https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/Justice-for-Women_Infographic.pdf

 

Извор: WUNRN – 06.04.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар