Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Social Protection Programs & Cash Transfers Need Attention To ADOLESCENTS & To Include GENDER Norms

Direct Link to Full 4-Page Publication:

https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2019/03/CSW-Social-Protection-Policy-Note-WEB-1.pdf

ODI-Gage & Via SVRI – Sexual Violence Research Initiative

Извор: WUNRN – 02.04.2019

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар