Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

UN General Assembly Gender Mapping Report 2018

NGO CSW NY – NGO Committee on the Status of Women NY

Direct Link to Full 51-Page 2018 Report:

https://gallery.mailchimp.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/6799dd5d-f22f-4b95-96aa-599e45a5f10e/Gender_Mapping_Report_2018_Draft.pdf?utm_source=NGO+CSW%2FNY+Constituency&utm_campaign=c8e7a02221-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_67ac6441ff-c8e7a02221-411763125&mc_cid=c8e7a02221&mc_eid=f04d2c0250

Извор: WUNRN – 03.02.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар