Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

From Foster Care to Trafficking: An Analysis of Contributory Factors - Girls

Direct Link to Full 24-Page 2018 Report:

https://static1.squarespace.com/static/594970e91b631b3571be12e2/t/5bb417f5e5e5f0cff4dbd7ce/1538529305173/ecpat-usa-foster-care-report+%5Bwithout-bleed%2Bcropmarks%5D+Oct+2.pdf

Извор: WUNRN  - 05.01.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар