Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

EU - Transforming EU Trade Policy to Protect Women's Rights

Direct Link to Full 8-PAGE WIDE + 2018 Publication:

https://wideplusnetwork.files.wordpress.com/2018/12/gender-transforming-eu-trade-policy-briefing-paper-2018.pdf

Извор: WUNRN – 28.12.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар