Со новиот Предлог-буџет за 2019 година, министерството за здравство значително ќе ги подобри здравствените услови и услуги за лекување на пациентите

Со новиот Предлог-буџет за 2019 година, министерството за здравство значително ќе ги подобри здравствените услови и услуги за лекување на пациентите

Со новиот Предлог-буџет за 2019 година Буџетот ќе изнесува 6,3 милијарди денари, односно 300 милиони денари повеќе, во споредба со буџетот од 2018 година. Министерот за здравство, Венко Филипче вели дека буџетот е креиран според потребите на граѓаните и со истиот значително ќе ги подобрат здравствените услови и услуги за лекување на пациентите. Според него со реконструкција и изградба на нови јавно-здравствени установи ќе се подобрат условите за работа и ќе се подигне квалитетот на функционирање на установите.

 Предвидени капитални инфраструктурни проекти за 2019 година се:

Во Буџетот за 2019 година предвидени се 73 милиони денари кредитни средства од италијанската влада. Со овие средства во 2019 година ќе биде набавена опрема за јавните здравствени установи во Македонија. Дополнително, предвидени се 266.000.000 денари за набавка на нова медицинска опрема со кои се воведуваат современи методи на дијагностицирање на болестите и поефикасно лекување на пациентите. 

Во Предлог-буџетот за 2019 година предвидени се средства за превентивни програми, а за прв пат се предвидени средства за лекување на лимфангиомите, вродени бенигни тумори од васкуларно потекло кои може да го загрозат животот на детето поради притисок на големите крвни садови и нарушена функција на виталните органи. Во програмата за превенција од кардиоваскуларни болести во висина од 33.700.000 денари се предвидува и ангажирање на странски хирурзи кои ќе вршат хируршка интервенција, а воедно и едукација и обучување на нашиот кадар. 

Особено значајно зголемувањето во буџетот, 156 милиони денари предвидени се за програмата за лекување на ретки болести. Министерството за здравство со средства во висина од 380.000.000 денари, набавува лекови со кои се третираат повеќе од 20 ретки болести. Во 2018 година за прв пат беа набавени три нови лекови од кои два се однесуваат за болести за кои до сега не се набавуваше терапија (амилоидна мускулна невропатија и апластична анемија), додека третиот лек е нов лек кој се користи за лекување на пациенти со болеста Гоше, како нов вид на терапија. Во 2019 година започнуваме со набавка на лекот спинраза. 

Имунизацијата ни останува приоритет и во 2019 година и Буџетот за неа е зголемен за 30%. Со програмата за задолжителна имунизација се обезбедуваат вакцини за континуирана имунизација и вакцини на населението во висина од 294.000.000 денари. Во Буџетот за 2019 година во оваа програма се предвидени средства за набавка на две нови вакцини пнеумокок и против рота вирус, преминување од орална полио во инактивна полио вакцина. Исто така, предвидена е и набавка на вакцини против сезонски грип за лица над 65 години, приматели на просечна пензија, подпросечна и лица кои не примаат пензија.

Во Предлог-буџетот за 2019 година имаме обезбедени средства и за болничко лекување без наплата на партиципација за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија во висина од 123.000.000 денари. Во оваа програма имаме обезбедено дополнителни средства и од јануари 2019 година ослободуваме од партиципација дополнителна категорија на граѓани. Во 2018 година од плаќање на партиципација беа ослободени лицата до 18 годишна возраст, чии родители примаат социјална парична помош, а од 2019 година ќе бидат ослободени и лицата приматели на социјална парична помош.

Понатаму, обезбедуваме инсулини во висина од 692.000.000 денари, ги развиваме превентивните програми и имаме предвидена едукација на лекари и медицински персонал во висина од 40.000.000 денари. За прв пат во 2019 година се предвидени средства за подобрување на квалитетот на работата на Центарот за цистична фиброза во Република Македонија во состав на Институт за белодробни заболувања Козле во Скопје.

Превземено:  Влада на Република Македонија

https://bit.ly/2Rks8gO

https://www.youtube.com/watch?v=oxLlW6N2Xig