Учество во програмата Самовработување, во надлежност на АВРМ

Сите невработени лица евидентирани во АВРМ можат да го искористат своето право за учество во програмата Самовработување, во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Начинот на пријавување за програмата се извршува преку Јавен оглас/Известување,

Пријава и Прашалник за процена на афинитети, и тоа може да го следите на http://www.avrm.gov.mk/.

Прочитај повеќе на: https://bit.ly/2QAkwGS