Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Учество во програмата Самовработување, во надлежност на АВРМ

Сите невработени лица евидентирани во АВРМ можат да го искористат своето право за учество во програмата Самовработување, во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Начинот на пријавување за програмата се извршува преку Јавен оглас/Известување,

Пријава и Прашалник за процена на афинитети, и тоа може да го следите на http://www.avrm.gov.mk/.

Прочитај повеќе на: https://bit.ly/2QAkwGS

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар