Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Special Rapporteur on Extreme Poverty & Human Rights Report to the UN Human Rights Council 2018 - Poverty, IMF, Social Protection, Gender

UN Special Rapporteur on Extreme Poverty & Human Rights – Website:

https://www.ohchr.org/en/issues/poverty/pages/srextremepovertyindex.aspx

FULL 20-PAGE REPORT ON EXTREME POVERTY, THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) SOCIAL PROTECTION

Извор: WUNRN – 18.07.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар