Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Fight Corruption: Finance Gender Equality

Direct Link to Full 12-Page 2018 Publication:

https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/Policy-Brief-Fight-Corruption-Finance-Gender-Equality.pdf

Извор: WUNRN – 08.07.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар