Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Achieving Gender Parity on International Judicial & Monitoring Bodies

Direct Link to Full 45-Page 2017 Publication:

https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/Working-Paper-4-Achieving-Gender-Parity-171002-3.pdf

Извор: WUNRN – 29.05.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар