Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

EU - The Underlying Causes of the Digital Gender Gap & Possible Solutions for Women & Girls

Direct Link to Full 54-Page 2018 Report on the Study  for the European

Parliament  FEMM Committee on Women’s Rights & Gender Equality:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU%282018%29604940_EN.pdf

Извор: WUNRN – 24.04.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар