Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

A Contemporary View of "Family" in International Human Rights Law & Relevant for the SDG's

Direct Link to Full 50-Page 2017 Publication:

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/discussion-paper-a-contemporary-view-of-family-in-international-human-rights-law-en.pdf?la=en&vs=3903

Извор: WUNRN – 01.02.2018

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар