Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Нов Закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на 2018 година

19 февруари 2018, Скопје - Нов ревидиран Закон за буџети до крајот на годинава, со кој буџетите ќе се планираат во среднорочна рамка и ќе се создадат услови за воведување фискален совет, најави министерот за финансии Драган Тевдовски на првиот состанок на Советот за управување со јавните финансии, координативно  тело кое е задолжено за следење  на реформите предвидени со Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018 - 2021.

- Законот за буџети ја дава рамката за управување со јавните финансии во земјата. Со него се регулира целокупниот буџетски процес, вклучувајќи ги главните учесници во буџетскиот процес, постапката за подготовка и усвојување на Буџетот, извршувањето на Буџетот и завршната сметка, управувањето со буџетските распределби на средствата и подготовката на Среднорочната фискална стратегија. Со новиот ревидиран Закон за буџети ќе се направат промени во насока на поставување среднорочна рамка во која ќе се планираат годишните буџети - истакна Тевдовски.

Повеќе...

UN Special Rapporteur on Cultural Rights Report to the UN General Assembly 2017 - Grave Impact of Fundamentalism & Extremism on the Cultural Rights of Women

To Read Full 20-Page Report of the UN Special Rapporteur on Cultural Rights for the UN Human Rights Council 2018, click below link and go to the right side column on Documents and click on the UN Official Translation of choice:

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/55

Повеќе...

EU Gender Equality Index 2017: We Cannot Be Silent About Violence

November 2017 - Violence against women is a much bigger problem than the statistics show. Almost one in two women (47%) who have experienced violence have never told anyone, whether that be the police, health services, a friend, neighbour or colleague. Disclosed violence is only a fraction of the reality.

“Violence against women is both a cause and a consequence of gender inequality. In societies that tolerate violence, fail to punish perpetrators and blame victims, women are less likely to speak about it. To end this culture of silence and victim blaming, we need a stronger response from governments, police and justice. Women must know that their claims will be taken seriously and justice will be served so they can get their lives back on track”, said Virginija Langbakk, Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE).

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар